PODRÓŻ POCIĄGIEM

By | Luty 10, 2015

Przejazdy koleją należą do najbardziej rozpowszechnionych form odbywania pod­róży turystycznych. Mimo pozornej prostoty w korzystaniu z usług kolei, przejazdy ‚ grupowe wcale nie należą do łatwych i bezpiecznych. Częste są przypadki drobnych okaleczeń spowodowanych skleszczeniem palców, potłuczeń spowodowanych pospie­sznym wsiadaniem i wysiadaniem, zaprószeń oczu itp. Dlatego ważne jest, aby podrozować w wagonie z dokonaną uprzednio rezerwacją.’ przygotowując specjalnie grupę do podróży poprzez omówienie warunków bezpieczeństwa oraz dokonanie podziału na zastępy, które zajmą poszczególne przedziały.’W przedziałach należy wyznaczyc odpo­wiedzialnych; a wychowawcy powinni czuwać na zmianę na korytarzu, umiejscawiając się w pobliżu drzwi, a nie okien wagonu.  W przypadku gdy podróż odbydwa się zarezerówawanym wagonem, należy popro­sić konduktora o zamknięcie drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych prowadzących do sąsiednich wagonów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *