NIEDOCIĄGNIĘCIA

Niedociągnięć w tym zakresie nie należy eliminować drogą sankcji dyscyplinarnych, które wprowadzają z reguły rozdrażnienie w grapie,i wyzwalają chęć przeciwstawienia się narzuconej woli kierownictwa, lecz       przez stosowanie perswazji, osobistych rozmów, społecznej oceny postępowania, dokonanej przez uczestników. Należy starać się o zapewnienie warunków dla społecznej realizacji2arówno celów poznawczych, wychowawczych, jak i zdrowotnych wycieczki. Pamiętać należy… Czytaj więcej »

PODRÓŻ POCIĄGIEM

Przejazdy koleją należą do najbardziej rozpowszechnionych form odbywania pod­róży turystycznych. Mimo pozornej prostoty w korzystaniu z usług kolei, przejazdy ‚ grupowe wcale nie należą do łatwych i bezpiecznych. Częste są przypadki drobnych okaleczeń spowodowanych skleszczeniem palców, potłuczeń spowodowanych pospie­sznym wsiadaniem i wysiadaniem, zaprószeń oczu itp. Dlatego ważne jest, aby podrozować w wagonie z dokonaną uprzednio rezerwacją.’… Czytaj więcej »

KAŻDY UCZESTNIK

Każdy uczestnik wycieczki powinien znać także stację, na której trzeba wysiąść. Jednakże najlepiej jest, aby wszyscy jechali razem i dlatego należy wcześniej zarezerwować określony przedział lub wagon, do którego wsiądą wszyscy uczestnicy. Po krótkiej odprawie obowiązków, rozłożonych uprzednio na uczestników, przystępujemy do realizacji zamierzeń, a więc marszu czy jazdy. Pamiętać należy o prawidłowym doborze liczby obiektów przeznaczonych… Czytaj więcej »

PLANOWANIE I PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Program wycieczki uzależniony jest w znacznym stopniu od yrieku uczestników,  ich przygotowania turystycznego, pory roku, możliwości finansowych uczestników oraz środków transportu. Starannie należy wybrać i opracować trasę wycieczki, koszto­rys wydatków, przygotować niezbędny ekwipunek, wyposażenie i sprzęt dodatkowy!Ważną rolę w wycieczkach krajoznawczych spełnia nie tylko strona organizacyj­na i treści poznawcze, ale również problemy wychowawcze, prowadzące do… Czytaj więcej »

OGROMNA DYSPROPORCJA

Zauważyć można w tej mierze swoi­stą dysproporcję pomiędzy ogromem wysiłku fizycznego i materialnego włożonego w przygotowanie techniczne, ekwipunek, wyżywienie, przejazdy i noclegi, a rezultata- . mi poznawczymi, jak również miernym często wpływem na rozwój społeczny i kulturalny uczestników. Zbyt często liczy się wyłącznie na przewodnika, zapominając, że wy­cieczka krajoznawcza do określonego miejsca nie polega wyłącznie… Czytaj więcej »