NIEDOCIĄGNIĘCIA

By | Luty 11, 2015

Niedociągnięć w tym zakresie nie należy eliminować drogą sankcji dyscyplinarnych, które wprowadzają z reguły rozdrażnienie w grapie,i wyzwalają chęć przeciwstawienia się narzuconej woli kierownictwa, lecz       przez stosowanie perswazji, osobistych rozmów, społecznej oceny postępowania, dokonanej przez uczestników. Należy starać się o zapewnienie warunków dla społecznej realizacji2arówno celów poznawczych, wychowawczych, jak i zdrowotnych wycieczki. Pamiętać należy jednak o tym, że żadne zadanie nie jest w stanie konkurować ze sprawami zdrowia i bezpieczeństwa uczestników wycieczki. Cele zdrowia i bezpieczeństwa są nadrzędnymi i należy bezwzględnie odstępować od realizacji zamierzonych celów w chwili zagrożenia zdrowia l życia uczestników. Mimo wielorakich korzyści, wynoszonych przez dzieci i młodzież z wycieczek, udział w nich jest dobrowolny,, a nauczyciel organizujący wyjazd zobowiązany jest uzyskać zgodę rodziców i opiekunów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *