INFORMACJE FACHOWE

By | Luty 11, 2015

W celu dobrego przygotowania wędrówki niezbędne jest przeczytanie książek wiążących się z celem poznawczym wędrówki, przejrzenie różnego rodzaju map: fizy­cznych, topograficznych, administracyjnych i historycznych, nawiązywanie kontaktu z doświadczonymi turystami oraz nauczycielami różnych przedmiotów. Informacje fachowe, dotyczące przebiegu trasy , oraz możliwości korzystania z usług turystycznych, uzyskać można w oddziałowych komisjach turystyki pieszej PTTK. W okresie przygotowawczym w konsultacji z zespołem, instytucjami i organizacjmi współdziałającymi oraz krajoznawczymi należy ustalić program poznawczo-ba- dawczy. Prace te wykonać należy już w ósmym miesiącu poprzedzającym wymarsz,, organizując w tym okresie prelekcje,, wyświetlając filmy i tworząc zespoły robocze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *