FUNKCJE DO PODZIAŁU W GRUPIE

By | Luty 11, 2015

Kronikarz grupy: prowadzi dziennik podróży,.gromadzi materiały, zdjęcia,- foldery, pocztówki Opisuje nastroje w grupie, wydarzenia,• relacjonuje przebieg spot­kań, wieczornic i ognisk. Gospodarz grupy: prowadzi księgowość, pobiera zaliczki od kierownika wycho­wawcy. Planuje wraz z grupą zestaw posiłków, reguluje’rachunki, zleca zadania -żywnościowym w zakresie zakupów.Żywnościowi: w przypadku samodzielnego przygotowywania posiłków (śnia­dania, kolacje) dokonują zakupów, dbając o właściwą aprowizację. Zależnie od liczeb- noki grupy wyznaczyć należy Od dwóch do czterech zaradnych żywnościowych.Sanitariusz: zarządza apteczką, wydaje opatrunki i leki, kontroluje przestrze­ganie przez uczestników^ zarządzeń i zasad higieniczno-sanitarnych, służy pierwszą pomocą medyczną. Funkcję tę pełnić może dwóch uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *